“Størstedelen af min kommunikation med børnene på skolen er baseret på humor, humor og atter humor. Det er sundt at grine. Jeg tror på, at mit arbejde kan være med til at skabe større indsigt, en tro på sig selv og en accept af, at vi er forskellige – en evne der er vigtigt at få lært børnene, hvis man skal mobning til livs”

GIVER BØRN REDSKABER TIL POSITIVE TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD

S

TOPMOB handler om at styrke børns selvværd og selvtillid, så de har lettere ved at begå sig i sociale sammenhænge.

Fokus er på at hjælpe børn med at forstå deres tanker, følelser og handlinger – så de opnår mere selvindsigt. Det handler om at give dem redskaber til at omsætte de negative tanker til positive tanker og derved opleve flere positive følelser og adfærd. Børnene skal også bruge metoderne, når de får negative oplevelser, så de bliver i stand til at overkomme dem.

Gülten Eminovski, som står bag STOPMOB, har udviklet en værktøjskasse, der henvender sig til børn i alderen 6-15 år. Værktøjerne skal bruges af lærere og pædagoger. Gülten Eminovski vil gerne have udbredt kendskabet til sin værktøjskasse og udgive bøger om sit koncept, som hun selv har brugt i flere år i sit virke som pædagog. På sigt er hendes forhåbning at kunne introducere konceptet i Sverige og Norge.

Personen bag

G

ülten Eminovski, 39 år og bosiddende i Albertslund med sin familie. Hun er uddannet pædagog og psykoterapeut og arbejder på en folkeskole, hvor hun dagligt bruger sine værktøjer til at hjælpe børnene til en mere positiv adfærd og forståelse. Hun elsker at være sammen med positive mennesker, fordi det positive giver energi og livsglæde.

Humor ligger øverst på hendes hylde, hun elsker at grine og få andre til at grine, og det bruger hun aktivt i sit arbejde med børnene.