“SOMENTUM er en forkortelse for ‘socialt momentum’. Dét øjeblik, hvor en ung i en udsat position er motiveret til forandring og møder en betydningsfuld voksen, der kan understøtte ham eller hende i at finde ind til sine ressourcer, og sætte handling bag sine ønsker og drømme.  I SOMENTUM tilbyder vi frivillige mentorer til udsatte unge. Vi ønsker at skabe et socialt momentum for de unge, så de kan få fodfæste tilbage i deres liv.

 

MENTORFORLØB TIL UDSATTE UNGE 

S

OMENTUM tilbyder mentorforløb til unge, som har en sag i socialforvaltningen. SOMENTUMs samarbejde med Rotary gør det muligt at rekruttere frivillige mentorer, som er højt kvalificerede via deres lange erhvervs- og livserfaring. Forløbene varer typisk 12 måneder, og SOMENTUM understøtter administrativt og socialpædagogisk og bygger dermed bro mellem den unge, mentoren og sagsbehandleren. Der bliver løbende lavet statusrapporter og afholdt statusmøder, men det er relationen mellem den unge og mentoren, der er grundlaget for forandringen i den unges liv. SOMENTUM er en socialøkonomisk virksomhed, som ejes af en støtteforening, og overskuddet går altid til at reinvestere i nye sociale indsatser. Målet for SOMENTUM er at hjælpe unge med at få fodfæstet i livet, så de kan blive selvforsørgende, selvstændige og velfungerende voksne.

 

Læs mere om SOMENTUM på facebook.dk/somentum

Personerne bag

L

isette Rasmussen har en baggrund som selvstændig konsulent indenfor coaching, facilitering, projektledelse og undervisning, og hun har via sit eget frivillige virke samt en ansættelse som frivilligkonsulent i Red Barnet stor erfaring i rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige.

Claus Emanuelsen har mange års erfaring i arbejdet med udsatte unge. Han
er uddannet socialpædagog og har i mange år arbejdet med projekter i
Københavns kommune, hvor han pt. er ansat som udviklingskonsulent. Claus
har også en Master i Social Entreprenørskab.

Idéen til SOMENTUM opstod som resultat af et samarbejde mellem Borgercenter Børn og Unge i Brønshøj, Husum og Vanløse og Rotary København-Langelinje. Projektet hed “Ny Chance” og havde til formål at give en gruppe unge i udsatte livssituationer en ny chance ved at tildele dem en mentor og tilbyde dem ansættelse hos socialt ansvarlige virksomheder.  Projektet var en stor succes og mundede ud i oprettelsen af den socialøkonomiske virksomhed SOMENTUM. På den  måde opstod der en mulighed for at videreudvikle projekts tværsektorielle potentiale og dybdegående sociale impact samt skalere det på landsplan.