“Alle computerspil består af en række udfordringer, som vi skal tilegne os viden om og kompetencer for at kunne løse. På den måde er alle spil en form for læringsmaskiner, og hvis vi finder de rigtige spil med de rigtige udfordringer, kan vi gøre børn til dygtigere elever. Samtidigt kan vi bruge computerspil som en meningsgivende kontekst for undervisning, hvorigennem vi kan vise eleverne hvordan de fagligheder, de alligevel skal lære i skolen, kan gøre dem til bedre spillere”

COMPUTERSPIL SOM MENINGSFULD VEJ TIL LÆRING

S

kolen i Spil-metoden bruger spil og spiltænkning til at gøre undervisningen relevant for eleverne, og skoledagen til en leg. Spilrammen giver børnene bedre trivsel og større motivation for det faglige arbejde. Computerspil og spilmekanismer danner en meningsgivende ramme om undervisningen, hvor udfordringerne i spillene gør at eleverne får et reelt behov for de kompetencer de skal tilegne sig i skolen. De får brug for deres fag, for at samarbejde med hinanden, og for lærerne som guides og vejledere. Skolen i Spil udbyder i dag workshops og foredrag, hvor Tore underviser fagfolk i at tilrettelægge spilbaserede læringsforløb. Skolen i Spil-metoden har været genstand for et større forskningsprojekt med både Aalborg Universitet, VIA og UCC, som har vist gode resultater. Målet er nu, at Skolen i Spil skal udvides og blive en større og mere robust organisation. Herunder at skabe en forretningsmodel, der gør det lettere at skalere og derved nå ud til flere børn og lærere.

FNs Verdensmål


Tore og Skolen i Spils målsætning er at gøre folkeskolen til et bedre sted for alle børn ved at opstille en meningsgivende kontekst for læring gennem brug af computerspil i undervisningen.

Læs mere om FNs Verdensmål her.

Læs mere om Skolen i Spil på skolenispil.dk

Personen bag

T

ore er uddannet pædagog, med en baggrund indenfor IT. Siden år 2000 har han arbejdet med spil og læring, og er nu en af landets førende eksperter på området. Tore er erfaren foredragsholder, og har bl.a. talt på New York University, Den internationale spilfestival Counterplay, Danmarks læringsfestival, Danmarks største spilfestival Game Scope og LEGO Education IDEA Workshop.

Tore havde selv svært ved at engagere sig i skolen. Han var udenfor og deltog ikke aktivt, hverken socialt eller fagligt. I stedet brugte han sin energi på bræt- og computerspil, som f.eks. Dungeons & Dragons. Gennem spillene opdyrkede Tore de faglige og sociale færdigheder der i dag har sikret ham en position som en af Danmarks førende eksperter på spil og læring. “Jeg tror ikke på, at der nødvendigvis er noget galt med de børn der ikke fungerer i skolen. Jeg tror nærmere, at der er noget galt med skolen.”

Tore brænder for alle de børn der ikke passer ind i skolen. Uanfægtet om et barn er særligt begavet og keder sig, om det har en ADHD diagnose, eller en helt tredje grund til ikke at deltage, tror Tore på, at skolen kan indrettes, så der er plads og rum til at alle kan udvikle sig. Både dem der allerede passer ind, og dem der af den ene eller den anden grund stikker ud.