“Alle er forskellige. Alle børn oplever på hver deres måde, og det er utroligt svært at fange alle eller inspirere alle samtidig.

Når man nu har den viden, at vi alle opfatter og forstår forskelligt, så giver det mening at træne vores opfattelsesevne, så vi bliver i stand til at opfatte på andre måder, end den vi foretrækker. Med F.O.K.U.S. Træning ved vi, at det giver mening at træne forbindelserne i hjernen, så vi skaber nogle store motorveje, hvor informationerne kan løbe hurtigt og uden for mange lyskryds.”

HJERNETRÆNING GENNEM FYSISK BEVÆGELSE

M

ed F.O.K.U.S. Træning trænes netværket stærkt. Der dannes forbindelser, hvor der ingen er, og styrker de forbindelser, der findes. Øjnene trænes stærke, så synet bliver optimeret og kan opfange de signaler, der sendes mod os.

FNs Verdensmål

Tina og Simpel Fitness har med F.O.K.U.S. Træning kombineret fysisk og mental træning. Herved understøttes deres målsætningen om at give børn og unge mulighed for at styrke deres uddannelsesmæssige forudsætninger, samtidig med at der lægges et grundlag for en fysisk aktiv livsstil.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Koordinationen trænes gennem mange forskellige sjove og anderledes øvelser. Der bliver sørget for, at dopamin-niveauet er højt ved hele tiden at ændre rutinen og have det sjovt.

Kort sagt trænes hjerner stærke, så børn i fremtiden ikke skal bruge så meget energi, når der skal udføres en handling såsom at læse, lave matematik, indgå i en samtale osv.

Styrkelsen af hjernens netværk påvirker evnen til at lære, koncentrere sig, at være mere selvbevidste, og gennem fælles træning udlignes hierarkierne i klassen, da alle pludselig er på samme niveau.

Personen bag

Tina Nielsson startede Simpel Fitness i 2010.

Som tidligere håndboldspiller på højt plan og gennem mange års erfaring med fysisk og mental træning valgte hun efter endt håndboldkarriere at blive selvstændig. Tina har siden arbejdet som selvstændig foredragsholder og coach blandt andet for eliteklubber, hun har undervist som fitnessinstruktør og har haft stor succes som personlig træner og kostvejleder.

Privat er Tina mor til 2 børn, Lasse og Nanna, og en glad bonusmor for Maja og Signe, og bor sammen med med Lars.

Tina blev opmærksom på, at alt for mange børn går i skole uden at få det optimale ud af det. De mister koncentrationen, og uroen omkring dem gør, at det kan være svært at lære. Hun vidste fra sin tid som eliteidrætsudøvere, at det mentale er altafgørende for, hvordan man går gennem livet, og efter megen research og uddannelse blev det klart for hende, at det er muligt at træne hjernen mental stærk – og det er hvad Simpel Fitness gør med F.O.K.U.S. Træning.