“Der mangler i dag inspiration til personalet i folkeskolen når det kommer til inddragelse af bevægelse i børnenes dagligdag. Sensesation sætter derfor fokus på den gode bevægelse, og har til formål at gøre bevægelse og kreativ læring let og tilgængeligt, for børn og personale i folkeskolen. En internet-baseret ”Bevægelsesportal” vil bidrage til en mere aktiv undervisning og afledt heraf øge børns indlæring”

FACILITERER DEN GODE BEVÆGELSE I BØRN OG UNGES SKOLEDAG

P

å den webbaserede portal vil folkeskolelærere, pædagoger og lærervikarer ved hjælp af få klik, få overblik over hvilke øvelser, bevægelser og motionsbaserede lege der er plads, tid og materialer til på det givne sted, tidspunkt og budget. Portalens indhold vil blive baseret på øvelser uploadet af lærere og fagfolk selv, for derefter at blive screenet og tilpasset af idræts- og bevægelsesuddannet personale for at sikre at øvelserne understøtter den definerede ”gode bevægelse”. Endvidere vil øvelserne opdeles og kategoriseres således at de samtykker med folkeskolens nationale mål, samt klassens læringsmål.

Personen bag

B

irger Püschl er uddannet datamatiker og har endvidere en diplomuddannelse i ledelse. Udover at være medejer af Sensesation har Birger årelang erfaring fra forretningsverdenen, og i webdesign, coaching, IT-support, ledelse og systemudvikling. På baggrund heraf har Birger været med til at starte Sensesation, der har til formål at gøre det nemmere, hurtigere, mere overskueligt, og dermed mere realistisk, at opnå de 45 min. Bevægelse pr. dag, som folkeskolereformen á 2015 lægger op til.

Birger udgør sammen med Johnny Lundberg fundamentet i Sensesation. Som forretningsudvikler ser Johnny det som sin fornemmeste opgave, hele tiden at afsøge nye muligheder, der tilgodeser potentielle nye markeder.

Birger og Johnny er begge forældre og ser det som deres mission at skabe sundere læringsmiljøer og skabe sikre IT-vaner tilgængeligt for alle børn.