“Projekt S er et forløb for børn og unge i alderen 10-16 år med fokus på de fire S’er: Selvtillid, Selvværd, Sundhed og Styrke. Projekt S er first movers i forhold til at udbyde mental styrketræning som en fritidsaktivitet. Det skal være lige så naturligt at styrke sin mentale sundhed som sin fysiske sundhed. Det betyder, at det skal være lige så sejt at arbejde med sig selv mentalt, som at gå i fitness.”

MENTAL STYRKETRÆNING FOR UNGE I ALDEREN 10-16 ÅR

P

rojekt S ønsker at sidestille mental sundhed med fysisk sundhed. Derfor udbydes Projekt S som en fritidsaktivitet, hvor unge i alderen 10-16 år kan få styrket deres selvtillid, selvværd, sundhed og styrke. Hos Projekt S veksles der mellem mentale, kreative og fysiske aktiviteter. Projekt S har i samarbejde med Københavns Kommunes Ungdomsskole haft ca. 500 børn og unge gennem deres forløb og workshops, og arbejder på at blive et landsdækkende tilbud. Visionen er at blive førende inden for mental sundhed for børn og unge i Danmark.

FNs Verdensmål

 

Projekt S tilbyder mental styrketræning som en fritidsaktivitet for unge piger og drenge. Målet er at skabe bedre trivsel blandt de unge ved at give dem bedre selvværd og selvtillid.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


 

Læs mere om Projekt S på Projekts.dk

Personer bag

L

inn Tornholm er stifter i projekt S. Hun har en Bachelor i Global Nutrition and Health med speciale i mental sundhed, og har flere års erfaring indenfor undervisning, rådgivning og sundhedsfremme blandt børn og unge. Hun har tidligere arbejdet med både socialt udsatte børn og unge med spiseforstyrrelser

Vicky Kornblit er partner i Projekt S. Hun er uddannet Enneagram-træner, Mindfulness-instruktør, Stress og NLP-coach. Hun arbejder ligeledes med Law of Attraction, kropssprog og nonverbal kommunikation. Vicky har mange års erfaring som coach. Derudover har hun arbejdet som frivillig, blandt andet på Livslinien; en selvmordsforebyggende organisation.

De har sammen arbejdet fuldtid på projektet siden 2016. Linn og Vicky har selv brugt alt for mange år på at tænke negative tanker om sig selv, og fordi de i dag har formået at vende det, bliver de simpelthen nødt til at give det videre. Projekt S består derudover af et team af engagerede frivillige – alle med en faglig relevant baggrund. Fælles for alle undervisere i Projekt S, er at de selv har opbygget eget selvværd, og dermed kan vise vejen til målet for de unge.