“Cirka 5 % af den danske befolkning er ordblinde. I folkeskolen får denne målgruppe ikke altid den hjælp de behøver, for at kunne deltage i undervisningen på lige vilkår med de andre børn i klassen. Hos Ordblindetræning har vi skabt en digital forskningsbaseret læringsplatform med multisensoriske øvelser. Den er netop henvendt til de elever, der har behov for en mere grundig og systematisk træning i skriftens principper”

GIVER BØRN OG UNGE MED ORDBLINDHED BEDRE VILKÅR FOR AT LÆRE AT LÆSE OG SKRIVE

F

ormålet med den digitale læringsplatform og materialet udarbejdet specifikt til træning af ordblindes læsningsformåen er flerfoldigt. For det første gør den op med manglen på forskningsbaseret viden blandt lærere på ordblindeområdet. Dernæst tager den hånd om de, i visse tilfælde, mangelfulde kommunale indsatser der ydes.

FNs Verdensmål

Thomas og Mikael arbejder med Ordblindetræning for at give ordblinde børn og unge en mulighed for at få adgang til verdensklasse ordblindeundervisning der både er baseret på den enkeltes grad af ordblindhed samt følger deres udvikling.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Endvidere kan værktøjet bruges til at screene for ordblindhed, og ikke mindst, graden af ordblindhed. Slutteligt målretter værktøjet sig til det enkelte barns behov, således at værktøjet tilpasser sig efter barnets aldersgruppe, grad af ordblindhed, og miljøet hvori træningen skal foregå.

Personerne bag

T

homas Mose bor i Esbjerg med sin kone og barn. Thomas er uddannet ordblindelærer og har endvidere en kandidatgrad i didaktik fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Til hverdag er Thomas ordblindelærer på VUC i Esbjerg, og har i samarbejde med Mikael Højbjerg udgivet flere bøger på ordblindeområdet.

Mikael Højbjerg er bor ligeledes i Esbjerg med sin kone og 3 børn. Mikael er, som Thomas, uddannet ordblindetræner og har ligeledes en kandidatgrad i didaktik, men fra Aarhus Universitet. Til hverdag arbejder Michael sammen med Thomas på at udvikle undervisningsmaterialer til elever med ordblindhed, ordblindeundervisning samt design og facilitering af kurser og konferencer for fagfolk.

De har begge gennem deres arbejde og uddannelse selv oplevet, og taget affære, på mangelfuld træning af ordblinde børn og voksne. Det er dette drive for at gøre en forskel og for at afhjælpe de problemer de ser i hverdagen, der har fået dem til at starte Ordblindetræning.