“Mange børn mangler i dag selvværd, mod, styrke og kropsforståelse. Dette kan have en negativ betydning for deres senere motoriske og mentale udvikling, samt deres evne til at tackle modgang. Derfor har jeg startet Tao Centret, et tilbud for børn og unge med fokus på at udvikle deres disciplin, styrke deres mod og opbygge deres selvværd. Dette sker ved at opbygge en fantasiverden hvor træning og ninja-lege er i centrum”

GIVER BØRN OG UNGE DERES SELVVÆRD, MOD, STYRKE OG SELVFORSTÅELSE TILBAGE

N

ogle børn og unge har i dag svært ved at tro på deres egne evner, især når det kommer til fysisk udfoldelse. I nogle tilfælde kan børn og unge befinde sig i miljøer der ikke hjælper til at opbygge deres krops- forståelse og – bevidsthed.

FNs Verdensmål


Per Nygaard og Tao Centrets målsætning er at give børn og unge en bedre kropsforståelse, en større tiltro til egne fysiske evner, og en bedre overordnet selvkontrol og selvtillid. I arbejdet med unge der står til at falde tidligt ud af uddannelsessystemet, gøres der en særlig indsats for at opbygge dem og give dem tro på at de hver især alle har en plads i samfundet.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


De rammer der er opbygget omkring børn og unge, kan ofte være indbydende til mere stille aktiviteter og ikke til de mere kropsligt- og fysisk betonede udfoldelser.

Hos Tao Centret vil barnet, gennem heltedyrkelse, rollespil, træning og leg få tro på egen styrke tilbage. Derudover vil barnet få opbygget sit selvværd og sit mod, samt få forbedret sin kropsforståelse.

Læs mere om Ninja Skolen på http://www.taocentret.dk/ninjaskolen/

Personen bag

P

er Nygaard er født i 46 år og bor på en gård ved Skælskør med sin kæreste, 6 børn og 2 bonus-børn. Per har beskæftiget sig med personlig udvikling og træning af krop, sind og ånd, siden han for første gang stiftede bekendtskab med kampkunstens verden i en alder af seks år. Han har sortbælterang i flere forskellige kampkunstssystemer og har selv udviklet konceptet Tao Martial Arts. Endvidere er han forfatter, samt en flittig kursus- og foredragsholder og er optaget af at undervise og motivere folk til personlig vækst og udvikling. Sidste skud på stammen heraf er etableringen af Tao Centret, hvor børn hjælpes til at få større selvværd, bedre kropsforståelse samt mere mod og disciplin.