“Livskraft er en forening der arbejder med aktivitetsbaserede rehabiliterings-camps, såkaldte Cool Camps. Cool Camps er på nuværende tidspunkt for kræftramte unge fra 12-17 år og deres søskende i samme aldersgruppe, men målet er også at komme ud til andre alvorlige og kroniske børnesygdomme samt de øvrige dele af familien, der også er berørt af at have et sygt barn. Hvert ophold varer en uge og campen består af forskellige personlige, sociale, kreative og fysiske udfordringer. Målet er, gennem succes, refleksion og opdagelse, at give de unge selvværdet, selvtilliden og følelsen af selvstændighed tilbage efter et langt sygdomsforløb, hvor de unge har været isoleret fra skolen, fritidsinteresserne og vennerne. De unge skal se sygdomsforløbet som en styrke, og familien omkring det sygdomsramte barn skal have værktøjerne til at leve det gode liv både under og efter sygdommen”

 

REHABILITERINGS-CAMPS FOR KRÆFTRAMTE UNGE OG DERES FAMILIER

L

ivskrafts Cool Camps er for kræftramte unge fra 12-17 år og deres søskende. På campen opbygger deltagerne deres personlige, sociale, kreative og fysiske styrker. Gennem succes og refleksion opnår de unge fornyet selvværd, selvtillid og selvstændighed. De opdager nye sider af sig selv og får værktøjer til at håndtere stressfulde situationer. De formår dermed ikke ”blot” at komme tilbage fra, eller leve med, et krævende sygdomsforløb med isolation fra klassekammerater, fritidsinteresser og venner – de formår at vende tilbage, stærkere end nogensinde. Det gælder både de sygdomsramte og deres søskende, som lærer at betragte sygdomsforløbet som en styrke.

FNs Verdensmål

 

Rasmus og Livskraft tilbyder rehabiliteringscamps til kræftramte børn og unge samt deres søskende. Formålet er at give de unge selvværd, selvtillid og selvstændighed tilbage efter et langt og isoleret sygdomsforløb.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


 

Læs mere om Livskraft på livskraftcenter.dk

Personen bag

R

asmus bor Aarhus og blev uddannet læge i januar 2018. Som 13-årig blev Rasmus ramt af kræft i immunsystemet, og han har derfor på egen krop oplevet, hvad det vil sige at være ung og have kræft. Han ved, hvilke afsavn man lider som ung kræftpatient, og hvilke behov den sygdomsramte familie har under et alvorligt sygdomsforløb.

Som led i Rasmus’ behandling deltog han i 2004 i et rehabiliteringsophold på en irsk camp. Den dag i dag er opholdet stadig det bedste, han nogensinde har oplevet. Det var en givende og udviklende oplevelse, der gjorde, at Rasmus fortsatte som frivillig på campen gennem 11 år, og som inspirerede at han i dag læser til læge. Som et led i Rasmus’ udviklingsrejse så han et behov for at starte en camp her i Danmark – men på den danske måde og med fokus på de nye spirende forskningsområder inden for rehabilitering. Derfor startede han i 2015 Livskraft (daværende ExcaliCare) og den første Cool Camp i samarbejde med nyuddannet læge, Heidi Kristine Støve.