”Da jeg selv prøvede hvad det vil sige, at være en bekymret forælder på sidelinjen, uden mulighed for at påvirke eller ændre situationen, begyndte jeg lige så stille at kunne se at alt for mange børn i grundskolerne oplever læseudfordringer.

At være dårlig til at læse kan medføre sociale udfordringer, en uønsket rolle i klassen, manglende selvtillid, lavt selvværd og starten på en ond cirkel, som kan forfølge børnene langt ind i voksenlivet. Samtidig kan de manglende læseevner påvirke børns beslutning omkring videreuddannelse og dermed medføre, at disse unge fravælger nogen form for videreuddannelse.”

INTENSIV OG SKRÆDDERSYET FORLØB TIL BØRN MED LÆSEVANSKELIGHEDER

L

æsevanskeligheder og læseudfordringer er en velkendt problemstilling i dagens Danmark. Dog har kombinationen af det øgede pres på grundskolerne og lærerne løftet problemet med læsevanskeligheder til nye højder.

FNs Verdensmål

Maria og Læseuniverset arbejder for at give børn og unge værktøjer til at kunne læse og skrive på et mere ligeværdigt niveau med deres jævnaldrende. At kunne læse og skrive er grundlæggende for at ens videre uddannelsesmæssige vilkår.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Børn bliver i dag testet i grundskolerne helt ned til 1. klasse på deres faglige kunnen. Faglige nederlag fra 6-7 års alderen forplanter sig hos børnene i den nederste ende af skalaen til varige mén. Også på trods af at disse børn naturligvis har masser af kompetencer på andre punkter end læsning. Flere og flere forældre møder vanskeligheder i kommunikationen med grundskolerne, og barnet får dermed ikke den nødvendige hjælp i klassen og undervisningen. Efter skolereformen er presset på lærerne i grundskolen blevet mere markant, og børn med specielle faglige udfordringer har fået endnu vanskeligere vilkår.

Efter blot en uges undervisning hos Læseuniverset opnår børnene et markant læseløft. De vokser fagligt og – endnu vigtigere – mentalt efter en uge fyldt med succes, så de kan tackle deres hverdag, deres skole, deres klassekammerater og deres læring på en helt anden vis, når de vender retur.

Læs mere om Læseuniverset på Laeseuniverset.dk

Personen bag

M

aria Lenskjold Christensen er 41 år og bor i Hadsten mellem Aarhus og Randers med sin mand Søren og deres 4 børn i alderen 7-18 år.

Maria er uddannet tegnsprogstolk og efterfølgende lærer. Gennem hele sit liv har hun via plejebørn i barndomshjemmet og efterfølgende jobs på sociale bosteder udviklet en speciel evne til at forstå og udvikle børn, der af forskellige årsager ikke er blevet tildelt de bedste kort i livet.

Maria har en forkærlighed for at formidle “kunsten at kunne læse”. Sidenhen har hun trænet sin forståelse og opfattelsesevne omkring læseudfordrede børn til ugentlig at udrette små læse-mirakler for dem i Læseuniverset.