”Når man træder ind ad døren i en daginstitution, er man en del af fællesskabet og med til at skabe det. Børnene spejler sig i de voksne. Det forældre eller medarbejdere gør, gør barnet også. Forældrene er stærke omsorgspersoner og rollemodeller, og jo mere de involveres i børnenes trivsel og læring, des længere kommer man med børnenes udvikling. Følgeskabet understøtter daginstitutionen i at transformere sig fra et dagtilbud med pasningsgaranti til at være et lokalt fagligt samlingssted for dannelse og læring.”

FORÆLDREINVOLVERING I DAGSINSTITUTIONER

D

er er i dag mange uudnyttede potentialer i forældregruppen. Forældrene er i daginstitutionen hver dag og endda flere gange om dagen. Med en tydelig faglighed, en forudsigelighed og en klar forventningsafstemning omkring roller og muligheder, kan man sætte forældrene meget mere i spil i forhold til børnenes trivsel og læring. 

FNs Verdensmål

Kirsten og Følgeskabets målstæninger er at skabe de bedste, mest inkluderende og gavnlige miljøer for børn i daginstitutioner. En tidlig, professionel og målrettet indsats kan gøre en massiv forskel i barnets videre udvikling, både socialt og uddannelsesmæssigt.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Følgeskabet tager fat på det etablerede mindset omkring forældrenes rolle i daginstitutioner og gør det nemt for forældrene at involvere sig og være medskabende i forhold til børnenes trivsel og læring.

Følgeskabet arbejder med stærke ledelsesfællesskaber, hvor ledelse og forældrerepræsentanter på kurser, seminarer eller udviklingssamtaler, sammen sætter retning for hvad forældre og medarbejdere i hverdagen skal, kan og vil, for at lykkes bedst muligt med alle børn.

Følgeskabet arbejder med personalegruppen og forældregruppen, i forhold til at få afdækket hvor de største samarbejdspotentialer er og gennem workshops, foredrag og procesfacilitering, at realisere potentialerne.

Læs mere om Følgeskabet på folgeskabet.dk

Personen bag

K

irsten Birk Olsen bor i Københavns Nordvest kvarter med sin mand og to børn, i smeltediglen mellem villakvarterer og socialt boligbyggeri. Den mangfoldighed, som hendes bydel rummer, er at genfinde i Følgeskabet.

Kirsten er uddannet scient.pol. fra Københavns Universitet og har arbejdet med velfærdsudvikling og offentlig ledelse, bl.a. som sekretariatschef i Frederiksberg Kommune og som ledelses- og bestyrelseskonsulent for selvejende daginstitutioner. Derudover har hun siddet som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i Ngo’en AFS Interkultur, i daginstitutionsbestyrelse og i skolebestyrelse.