“Filiorum har som ambition at placere scenekunsten lige midt i skolerne og lige midt i børnenes og de unges bevidsthed. Derfor har Filiorum udviklet konceptet “Scenekunst på Skoleskemaet”. Ambitionen er at blive en fast del af det danske skolepensum og hjælpe med at gøre kunst og kultur til en naturlig del af de unges liv.”

FORDI BØRN OG UNGE SKAL OPLEVE DERES POTENTIALE

S

cenekunst på Skoleskemaet er et nytænkende læringskoncept, der integrerer professionelle teaterforestillinger med undervisningsforløb skræddersyet til eleverne og den enkelte skole.

FNs Verdensmål

Clarissa og Filiorum arbejder for at bruge metoder fra teatrets verden, som værktøjer til at bearbejde, diskutere og lære om om komplekse problemstillinger i børn og unges liv, på en ny og inkluderende måde.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Filiorum giver eleverne de nødvendige redskaber til at gøre det, de oplever, til mere end blot oplevelser.

Tidens perfomancesamfund stiller krav til børn og unge, der skal evne at turde stille sig op foran hinanden og os andre. I mødet med scenekunsten bliver eleverne efterladt med en nysgerrighed på, hvad de selv rummer af potentiale, og hvordan de gør deres egen fortælling tilgængelig for andre.

Derfor har Filiorum som ambition at gøre Scenekunst på Skoleskemaet til en fast del af det danske skolepensum, der kan indgå direkte i klassens årsplaner og møde trinmålene og præsentere eleverne for det omgivende samfund, sådan som det er hensigten i folkeskolereformen.

Personen bag

C

larissa Meister-Petersen er en kulturel iværksætter, stifter og leder af pop-up-teatret Filiorum, der på kort tid har sat dansk scenekunst for børn og unge på det hjemlige landkort. Blandt andet med initiativet “Scenekunst på Skoleskemaet”. Clarissas mål og mission er at fremme, præsentere og udvikle dansk scenekunst for de mindste og deres voksne.

Med sine uddannelser scient.pol fra Københavns Universitet og MA i Political Science fra Boston College har Clarissa arbejdet for FN’s udviklingsprogram UNDP i New York og i Jarkata i Indonesien og for NGO-organisationen Mercy Corps. Hun kom hjem til Danmark efter otte år i udlandet til en stilling i centraladministrationen, først Kulturministeriet og siden Økonomi- og erhvervsministeriet. Bestyrelsesposten i Danmarks Teaterforeninger bruges på at styrke dansk børne- og ungdomsteater på det organisatoriske plan. Og Filiorum.

Og navnet Filiorum? Jo, den meget troværdige Google-oversættelse af Filiorum er ‘Børn’ … så Filiorum er et forum med kunst og kultur for børn – et forum, som er hele drivkraften bag kulturiværksætteren Clarissa Meister-Petersen.