Idéen til De Stærke Børn er opstået på baggrund af mine egne erfaringer i en udsat barndom – med bl.a. misbrug, omsorgssvigt og anbringelse. Dette har givet mig et brændende ønske om at tage ansvar for de udsatte børn, unge og familie. Jeg følte simpelthen, at jeg blev nødt til at gøre noget.

Det vigtigste for mig er at kæmpe for de sager, som ligger mit hjerte nærmest, og det gør netop de allermest udsatte børn og unge. Min passion bunder i mine egne erfaringer, men især fordi jeg kan se, hvordan mine mindre søskende oplever samme afmagt.

STØTTER DE ALLERMEST UDSATTE BØRN OG UNGE I DANMARK

M

ødet med de offentlige instanser kan være en forvirrende og kompleks oplevelse. Myndighedernes berøringsområder, juridiske og administrative hjemmeler og bureaukratiske opbygninger kan skabe afstand mellem borger og offentlig institution.

FNs Verdensmål

Henriette og De Stærke Børns målsætning er at oplyse de allermest udsatte om deres rettigheder, at uddanne faggrupper om deres rolle, og at kæmpe for en systemisk forandring. De kæmper, kort sagt, for mere retfærdig adgang til støtte, blandt alle grupper i samfundet.

 

Læs mere om FNs Verdensmål her.


For at samarbejdet og relationen mellem borger og kommune ikke bliver hæmmende, kan det for nogle være en stor hjælp at have et menneske med fælleserfaringer i livet, ved sin side.

De Stærke Børn bidrager til at give udsatte børn og unge, samt deres familier, støtte og rådgivning i mødet med de offentlige instanser, for derved at skabe større sammenhængskraft og genskabe tilliden parterne imellem.

 

Personen bag

H

enriette Karlsen er vokset op på Amager og har haft en barndom og ungdom præget af vold, misbrug, anbringelser og ansvar; ansvar et barn aldrig skulle have haft.

Som 20 årig blev Henriette for første gang mødt af et menneske, der så ud over hendes kaotiske liv, en relation hvor der i stedet blev fokuseret på Henriettes styrker, ressource og sociale kvaliteter.

I dag er Henriette uddannet mentor, hun er foredragsholder og livsekspert i Huset Zornig – og så har hun stiftet foreningen De Stærke Børn. Foreningen arbejder for at fremme og forbedre socialt udsatte børn og unges vilkår i livet. Relationen er altid i centrum, og med et helhedsorienteret og anerkendende fokus arbejdes der med udgangspunkt i den enkeltes liv. Med faglige og personlige erfaringer i livet på kanten står De Stærke Børn klar til at støtte udsatte børn, unge og familier, der føler sig overset og alene.