“Min løsning er at tage et velfungerende koncept ind i en ny social sammenhæng.

Konceptet oplevede jeg, da jeg selv var støttebeboer hos Randers Bo- & Erhvervstræning i 3 år, hvor jeg boede under samme tag sammen med 12 andre unge (18-25 år), der havde diverse indlæringsvanskeligheder og diagnoser. Jeg kendte imidlertid ikke til detaljerne af de unges vanskeligheder, da min opgave var at møde dem i øjenhøjde – ligesom resten af lokalsamfundet ville komme til at gøre. Her så jeg virkelig effekten af at være de unges fortrolige; i en anden rolle end en pædagog eller institutionsmedarbejder ville have.”

RESSOURCESTÆRKE ROLLEMODELLER OG RELATIONER I NYE KONSTELLATIONER

D

a udviklingen går mod, at flere og flere søger ind mod storbyerne, skaber det svære vilkår for studerende i forhold til at anskaffe sig boliger, de har råd til at betale, i rimelig afstand til deres uddannelsesinstitutioner. Samtidig har det sociale arbejde et stort behov for hænder og ideer til at løfte og forbedre hverdagens gøremål og dermed styrke det sociale arbejde.

FNs Verdensmål

Jon og Companions målsætning er at reducere uligheden mellem unge i samfundet og at skabe et mere bæredygtigt by- og lokalmiljø ved at skabe mere socioøkonomisk lighed i udsatte boligområder.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Companions løsning vil adressere begge problemstillinger i én løsningsmodel: De unge og ressourcestærke studerende tilbydes billige boliger som kan være placeret på plejehjem, i boligsociale boligområder, væresteder/institutioner for børn & unge osv. til nedsatte ydelser, for til gengæld at skulle f.eks. engagere sig i at arrangere sociale aktiviteter, give børn og unge fra de boligsociale områder en indsigt i de deres hverdag, og hvad det vil sige at være studerende og socialt integreret i det danske samfund.

På den måde vil de studerende fungere som rollemodeller for udsatte målgrupper – til gavn for begge grupper.

Læs mere om Companion på jna1990.wixsite.com/companion.

Personen bag

J

on Nikolaj Højmark Andersen bor I Randers sammen med sin kone og deres søn Theodor på 1 ½ år. I 2016 færdiggjorde han sin professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship med speciale i Social Entrepreneurship på Aarhus Erhvervsakademi.

De sidste 8 år har Jon selv startet eller været involveret i mange forskellige typer af sociale projekter, som har haft fokus på at gøre en forskel for udsatte mennesker.

Jon har altid været optaget af at nytænke det sociale arbejde og vende udfordringer om til konkrete løsninger. Companion er derfor startet med visionen om at skabe mere nærvær og fællesskab i det danske samfund, ved at give de bedste forudsætninger for, at studerende kan koncentrere sig om sit studie samtidig med, at det sociale arbejde styrkes og videreudvikles.